Altijd het beste in huis

Certificering

VCA
VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

BRL 6010
Met de BRL 6010 is Bokhorst Installatietechniek gecertificeerd om te analyseren, rapporteren en adviseren op het gebied van legionella preventie. Hieronder valt ondermeer het uitvoeren van een risico analyse en het daarbij behorende beheersplan om uw drinkwaterinstallatie te laten voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. 

SEI
De Stichting Erkenning Installatiebedrijven is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek, onder te verdelen in de diverse vakdisciplines; Bokhorst Installatietechniek heeft erkenningen voor gastechnische installaties, watertechnische installaties en rioleringsinstallaties,Deze vakdisciplines zijn ondergebracht in de Erkenningsregeling voor Installateurs of kortweg de EVI 2004.
De SEI is opgericht door UNETO-VNI, de brancheorganisatie voor installatiebedrijven en technische detailhandel, en de VEWIN. De stichting heeft als doel om het onderscheid zichtbaar te maken tussen enerzijds pseudo-vaklui en anderzijds de vakbekwame installateurs.

STEK - F-Gassen
De Stichting Emissiepreventie Koudetechniek stelt zich primair ten doel emissies van ozonaantastende middelen en broeikasgassen in deze sector terug te dringen. Daarbij zet STEK zich in voor kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid in de koudetechniek. Bedrijven en monteurs aangesloten bij de Stichting voldoen, middels toetsing, aan de wettelijke eisen met een verhoogde kwaliteit in dienstverlening en dragen bij aan een duurzame samenleving.Tevens geeft STEK bedrijfscertificaten uit waarbij tot uitdrukking komt dat bedrijven op een kwalitatieve, veilige en duurzame manier werkzaam zijn in de koeltechniek.

KOMO
Met het KOMO Instal (BRL 6000) certificaat tonen installateurs hun vakbekwaamheid van ondernemen en de veiligheid van de installaties. KOMO Instal is een kwaliteitsverklaring met een wettelijke basis.

KENTEQ LEERBEDRIJF
Bokhorst Installatietechniek is een door Kenteq erkend leerbedrijf voor zowel de beroepsopleidende leerweg (BOL) als de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming, het praktijkdeel van de opleiding. Deze zogenaamde BPV kan alleen gevolgd worden bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, oftewel de titel erkend leerbedrijf hebben. Alleen als een leerling met succes de BPV bij een erkend leerbedrijf heeft gevolgd, kan hij een diploma behalen.

Met al deze erkende certificeringen is Bokhorst Installatietechniek getoetst om u op een professionele manier als totaalanbieder op het gebied van installatietechniek van dienst te zijn.